دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گیلان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20721 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20799 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20822 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 8
20900 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20974 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
21029 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21047 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21101 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21155 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21182 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21203 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21242 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21246 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21261 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21268 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21317 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21391 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20