دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تبدیل انرژی در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21673 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21674 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21675 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21676 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21677 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 21
21678 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21679 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 21
21680 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21681 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21682 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21683 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21684 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21685 روزانه دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 25
21687 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
21688 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21689 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21690 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21691 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21692 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21693 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21694 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 25
21695 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 22
21696 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21697 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21698 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21699 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21700 روزانه دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 27
21701 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21702 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21703 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21704 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21705 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21706 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
21707 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21708 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21709 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21710 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21712 روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21713 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21714 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21715 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21716 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16 * - شرايط در انتهاي دفترچه
21717 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21720 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 24 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21721 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 26
21722 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
21723 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
21724 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21725 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21726 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21727 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21728 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21729 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21730 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21731 روزانه دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21732 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21767 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21768 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21769 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21770 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21771 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21772 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21773 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21774 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21775 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21776 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21778 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21779 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21780 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21781 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
21782 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21783 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21784 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21785 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21786 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21787 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21788 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
21790 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21793 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21794 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16 شرايط در انتهاي دفترچه
21795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21796 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 24 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21797 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21798 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21799 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21800 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21801 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21802 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21803 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21826 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21827 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21828 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21829 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21831 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 19 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21832 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 21 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21833 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21834 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21836 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21837 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21838 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21839 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21840 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21841 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21842 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21843 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21844 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 26
21845 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 23 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21846 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21847 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21848 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21849 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21850 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21863 مشترک دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 تحصيل پرديس دانشكدههاي فني آمريكا - شرايط در انتهاي دفترچه - محل مشترك با دانشگاه اينديانا- پردو در كشور
21864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21866 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21867 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21868 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21869 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21870 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21871 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21872 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21873 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21875 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21876 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21877 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21878 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21879 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21880 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21888 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21889 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21890 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21891 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 25 آموزش محور