دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه گیلان - رشت در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21579 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 40
21620 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21628 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21651 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 34 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21672 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزش محور هر دو 25 آموزش محور
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21726 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21799 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21829 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21848 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21891 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 25 آموزش محور