دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فارس در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21553 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 35
21567 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21639 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21645 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21700 روزانه دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 27
21713 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21751 روزانه دانشگاه شیراز فارس انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
21759 روزانه دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2
21840 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21854 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21858 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه