دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مهندسی انرژی های تجدید پذیر در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21754 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 8
21755 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21756 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6
21757 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 14
21758 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6
21817 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2
21818 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21819 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2
21820 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 10
21856 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6
21857 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه