دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مهندسی سیستم های انرژی در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21733 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
21734 روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21735 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21736 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21737 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
21738 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21739 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
21740 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21741 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21804 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
21805 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21806 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21807 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21808 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21809 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21851 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21852 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه