دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مکاترونیک در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21947 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21948 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21949 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
21950 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21951 روزانه دانشگاه تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21952 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21953 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21954 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
21955 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21956 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21957 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21958 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
21959 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك
21960 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21961 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21962 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
21963 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21964 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21965 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21966 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21967 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21968 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21969 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21970 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
21971 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21972 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
21973 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21974 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21975 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21976 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20