دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در هرمزگان در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21472 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10
21500 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21510 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21516 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو بندرعباس
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21644 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 36
21667 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21729 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21801 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21835 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی هر دو 15 پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل انرژي گرايش ماشينهاي آبي
21844 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 26
21849 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21856 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21970 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
21972 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15