دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21506 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21507 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21508 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21509 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21510 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21511 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21512 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21513 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21514 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21515 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21516 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو بندرعباس
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21629 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21630 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 27 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21631 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21632 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21633 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21634 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21635 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21636 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21637 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21638 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21639 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21640 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 25 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21641 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21642 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21643 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 34 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21644 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 36
21645 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21646 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21647 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 32 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21648 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21649 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21650 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21651 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 34 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21652 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21653 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21831 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 19 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21832 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 21 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21833 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21834 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21835 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی هر دو 15 پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل انرژي گرايش ماشينهاي آبي
21836 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21837 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21838 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21839 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21840 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21841 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21842 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21843 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21844 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 26
21845 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 23 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21846 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21847 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21848 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21849 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21850 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21851 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21852 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21853 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
21854 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21855 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21856 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6
21857 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21858 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21859 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21860 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21861 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21862 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21910 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21911 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
21912 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - سیستم محرکه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21928 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21929 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21938 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - سازه بدنه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21945 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21968 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21969 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21970 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
21971 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21972 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15