دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - طراحی کاربردی در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21529 روزانه دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21530 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21531 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21532 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 23
21533 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21534 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21535 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 27
21536 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21537 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21538 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21539 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21540 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 42
21541 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
21542 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21543 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21544 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21545 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21546 روزانه دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 25
21547 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21548 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21549 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 23
21550 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 23
21551 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21552 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21553 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 35
21554 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل آبادان
21555 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21556 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21557 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 56
21558 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21559 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21560 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري خودرو
21561 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21562 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21563 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21564 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 25
21565 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 34
21566 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 50
21567 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21568 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21569 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21570 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21571 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 * - شرايط در انتهاي دفترچه
21572 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 22
21573 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی هوافضا  سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا - سازههاي هوايي
21574 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد.
21575 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 33 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21576 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 24
21577 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21578 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21579 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 40
21580 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21581 روزانه دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21582 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21583 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21584 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21585 روزانه دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 26
21586 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21587 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21588 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
21589 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
21590 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21591 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21592 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21593 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21594 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21595 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21596 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21597 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21598 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21599 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21600 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21601 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21602 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21603 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21604 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21605 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21606 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 45
21607 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21608 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21609 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21610 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 19
21611 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21612 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21613 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21614 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 شرايط در انتهاي دفترچه
21615 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21616 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21617 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 37 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21618 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21619 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21620 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21621 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21622 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21623 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21624 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21625 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21626 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21627 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
21628 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21629 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21630 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 27 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21631 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21632 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21633 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21634 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21635 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21636 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21637 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21638 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21639 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21640 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 25 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21641 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21642 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21643 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 34 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21644 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 36
21645 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21646 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21647 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 32 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21648 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21649 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21650 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21651 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 34 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21652 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21653 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21656 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21657 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21658 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21659 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21660 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21661 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21662 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21663 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21664 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21665 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21666 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21667 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21668 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
21669 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21670 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21671 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21672 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزش محور هر دو 25 آموزش محور