دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در استخراج فلزات در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22218 روزانه دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22219 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7
22220 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22221 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22222 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22223 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7
22224 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 8
22225 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 5
22241 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22242 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22243 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22244 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22245 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22246 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22247 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22248 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3