دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بیومواد در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 5 - بیومواد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22295 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 7
22296 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 5 اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه بيوشيمي برگزار خواهد شد.
22297 روزانه دانشگاه تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22298 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 6
22299 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
22300 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 7
22301 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22302 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 3
22303 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 1 اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه بيوشيمي برگزار خواهد شد.
22304 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22305 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 2
22306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
22307 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 4
22308 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 5 بيوشيمي برگزار خواهد شد. - محل تحصيل اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه پرديس خودگردان دانشگاه
22309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 20