دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خوردگی و حفاظت مواد در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22226 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 7
22227 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22228 روزانه دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 6
22229 روزانه دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 8
22230 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 9
22231 روزانه دانشگاه شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 11
22232 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 10
22233 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 9
22234 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 4
22235 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22236 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 11
22237 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22238 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22239 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22240 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22249 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 2
22250 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 3
22251 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 4
22252 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 2
22253 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22254 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 6
22255 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 4
22256 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22257 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 6
22258 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 1
22259 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22260 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 3
22261 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22262 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22263 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 15
22264 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 20