دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شناسایی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22100 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22148 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22227 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22268 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
22284 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 5 - بیومواد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22296 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 5 اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه بيوشيمي برگزار خواهد شد.
22303 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 1 اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه بيوشيمي برگزار خواهد شد.
22308 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 5 بيوشيمي برگزار خواهد شد. - محل تحصيل اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه پرديس خودگردان دانشگاه