دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی شریف - تهران در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شناسایی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22116 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22134 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22172 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 2 - جوشکاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22209 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22214 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22222 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22237 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22245 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22258 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22272 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
22286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 1