دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شناسایی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22122 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 27
22136 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7
22140 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 7
22164 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22174 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22178 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22224 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 8
22247 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22274 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 17
22275 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
22287 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 5 - بیومواد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22300 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 7
22307 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 4