دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شناسایی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22094 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22095 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22096 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22097 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
22098 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22099 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22100 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22101 روزانه دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 30
22102 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22103 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
22104 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 18
22105 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
22106 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 21
22107 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
22108 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22109 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22110 روزانه دانشگاه شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
22111 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 22
22112 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22113 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22114 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22115 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 22
22116 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22117 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22118 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
22119 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22120 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
22121 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 18
22122 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 27
22123 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 19
22124 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
22125 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
22126 روزانه دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 19
22127 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22128 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
22129 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22130 روزانه دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22131 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 12
22132 روزانه دانشگاه شیراز فارس شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7
22133 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22134 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22135 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
22136 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7
22137 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 5
22138 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22139 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22140 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 7
22141 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22142 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22218 روزانه دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22219 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7
22220 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22221 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22222 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22223 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7
22224 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 8
22225 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 5
22226 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 7
22227 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22228 روزانه دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 6
22229 روزانه دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 8
22230 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 9
22231 روزانه دانشگاه شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 11
22232 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 10
22233 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 9
22234 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 4
22235 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22236 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 11
22237 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22238 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22239 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22240 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22265 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
22266 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
22267 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
22268 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
22269 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
22270 روزانه دانشگاه شیراز فارس سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
22271 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
22272 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
22273 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22274 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 17
22275 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
22276 روزانه دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
22277 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 26
22278 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 6
22279 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 12
22280 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
کد ضریب 5 - بیومواد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22295 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 7
22296 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 5 اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه بيوشيمي برگزار خواهد شد.
22297 روزانه دانشگاه تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22298 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 6
22299 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
22300 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 7
22301 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 5