دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در شناسایی و انتخاب مواد مهندسی در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شناسایی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22094 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22095 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22096 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22097 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
22098 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22099 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22100 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22101 روزانه دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 30
22102 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22103 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
22104 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 18
22105 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
22106 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 21
22107 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
22108 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22109 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22110 روزانه دانشگاه شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
22111 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 22
22112 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22113 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22114 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22115 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 22
22116 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22117 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22118 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
22119 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22120 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
22121 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 18
22122 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 27
22123 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 19
22124 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
22125 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
22126 روزانه دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 19
22127 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22128 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
22143 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22144 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
22145 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
22146 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22147 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22148 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22149 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22150 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22151 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
22152 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22153 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22154 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 18
22155 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22156 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22157 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22158 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
22159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22160 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22161 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
22162 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22163 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
22164 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22165 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
22166 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22167 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
22168 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
22181 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22182 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22184 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22185 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22186 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22187 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22188 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22189 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22190 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22191 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 22 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22192 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22195 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 مشترك با دانشگاه ملي علوم و تكنولوژي توضيحات در انتهاي دفترچه، به صورت روﺳﻴﻪ )SISIM(.
22196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22197 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22198 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22199 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22201 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22202 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور