دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در شکل دادن فلزات در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شناسایی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22129 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22130 روزانه دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22131 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 12
22132 روزانه دانشگاه شیراز فارس شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7
22133 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22134 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22135 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
22136 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7
22137 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 5
22169 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22170 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22171 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 5
22172 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22173 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
22174 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22175 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22183 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22193 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22194 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22200 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22203 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزش محور هر دو 40 آموزش محور