دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مهندسی بافت در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شناسایی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22141 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22142 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
22179 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22180 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي