دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - جوشکاری در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - جوشکاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22204 روزانه دانشگاه تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22205 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22206 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 8
22207 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22208 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22209 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22210 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22211 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22212 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22213 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22214 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22215 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22216 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22217 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 20