دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 4 - سرامیک در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22265 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
22266 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
22267 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
22268 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
22269 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
22270 روزانه دانشگاه شیراز فارس سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
22271 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
22272 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
22273 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22274 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 17
22275 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
22276 روزانه دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
22277 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 26
22278 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 6
22279 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 12
22280 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22281 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
22282 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
22283 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22284 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
22285 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
22287 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22288 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
22289 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 2
22290 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 6
22291 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22292 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22293 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22294 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 20