دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزشی پژوهشی در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22345 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22346 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 10
22347 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 پزشكي - محل تحصيل دانشكده علوم و پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات فنون نوين
22348 روزانه دانشگاه تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
22349 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 8
22350 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 8
22351 روزانه دانشگاه شیراز فارس فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 5
22352 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 10
22353 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22354 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22355 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22356 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22357 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22358 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
22359 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
22360 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22361 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22362 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی سیستم های چند رسانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22363 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های چند رسانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
22364 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های چند رسانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 9
22365 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های تکنولوژی اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22366 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22367 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سامانه های شبکه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
22368 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی سامانه های شبکه ای آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22369 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی  تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22370 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22371 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22372 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 پزشكي - محل تحصيل دانشكده علوم و پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات فنون نوين
22373 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
22374 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22375 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22376 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
22377 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22378 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22379 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
22380 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22381 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی سیستم های چند رسانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22382 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های چند رسانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
22383 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های تکنولوژی اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22384 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سامانه های شبکه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
22385 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی سامانه های شبکه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22391 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 15
22392 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22393 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22394 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22395 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22396 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22397 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 15
22399 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
22400 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
22401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 15
22402 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش – ایلام ایلام فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22409 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22413 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22414 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان و بلوچستان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22415 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22416 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22417 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22418 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22419 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22420 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22421 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22422 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22423 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22427 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - شبک های کامپیوتری و رایانش امن
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22439 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 9
22440 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22441 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22442 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22443 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22444 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22445 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22446 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22447 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22448 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22449 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22450 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22451 روزانه دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22452 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22453 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22454 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22455 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22456 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
22457 روزانه دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22458 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22459 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 4
22460 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
22461 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22462 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22463 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22464 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22465 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22466 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22467 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22468 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22469 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22470 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 1
22471 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22472 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
22473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 1
22474 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
22479 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22480 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22481 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 8
22482 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22483 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22484 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22485 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22486 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22487 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22488 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22489 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22490 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22491 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22492 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22493 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22494 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22495 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22496 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22497 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22498 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22499 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22500 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22501 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22502 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22503 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22504 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22505 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22507 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
22508 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 فقط مرد
22509 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10
22510 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10
22511 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10