دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22345 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22346 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 10
22347 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 پزشكي - محل تحصيل دانشكده علوم و پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات فنون نوين
22348 روزانه دانشگاه تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
22349 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 8
22350 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 8
22351 روزانه دانشگاه شیراز فارس فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 5
22352 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 10
22353 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22354 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22355 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22356 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22357 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22358 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
22359 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
22360 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22361 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22362 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی سیستم های چند رسانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22363 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های چند رسانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
22364 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های چند رسانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 9
22365 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های تکنولوژی اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22366 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22367 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سامانه های شبکه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
22368 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی سامانه های شبکه ای آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22369 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی  تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
کد ضریب 2 - شبک های کامپیوتری و رایانش امن
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22439 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 9
22440 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22441 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22442 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22443 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22444 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22445 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22446 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22447 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22448 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22449 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22450 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22451 روزانه دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22452 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22453 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22454 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22455 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22456 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
22457 روزانه دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22458 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22459 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 4
22460 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه