دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22399 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
22400 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
22401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 15
22402 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش – ایلام ایلام فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22409 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22413 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22414 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان و بلوچستان فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22415 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 20
22416 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22417 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22418 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22419 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22420 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22421 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22422 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22423 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22427 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت سیستم های اطلاعاتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - شبک های کامپیوتری و رایانش امن
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22487 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22488 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22489 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22490 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22491 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22492 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22493 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22494 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22495 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22496 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22497 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22498 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22499 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22500 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22501 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22502 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22503 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22504 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22505 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22507 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
22508 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 فقط مرد
22509 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10
22510 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10
22511 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10