دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در معماری سازمانی در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22360 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22361 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22379 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
22380 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22397 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22432 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران معماری سازمانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور