دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اصفهان در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22519 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 11
22541 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22560 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22577 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22603 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22627 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22668 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 10
22696 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22709 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22721 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4
22740 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22748 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22763 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22776 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه