دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه یزد در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22601 روزانه دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22619 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22694 روزانه دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 11
22708 روزانه دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22739 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22747 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3