دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22519 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 11
22520 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22521 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 8
22522 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 15
22523 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
22524 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 8
22525 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
22526 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 24
22527 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16
22528 روزانه دانشگاه شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22529 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22530 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22531 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22532 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22533 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 21
22534 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22535 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22536 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22537 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
22538 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22539 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16
22540 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22577 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22578 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
22579 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13
22580 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9
22581 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
22582 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22583 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5
22584 روزانه دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22585 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل تهران
22586 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 18
22587 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12
22588 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22589 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22590 روزانه دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12
22591 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22592 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13
22593 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 16
22594 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 16
22595 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 21
22596 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22597 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 17
22598 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 18
22599 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13
22600 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22601 روزانه دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22602 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22667 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22668 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 10
22669 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
22670 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4
22671 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22672 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22673 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22674 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22675 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6
22676 روزانه دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22677 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22678 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22679 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22680 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22681 روزانه دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 12
22682 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6
22683 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22684 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 12
22685 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6
22686 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 14
22687 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5
22688 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 18
22689 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22690 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22691 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22692 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 11
22693 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5
22694 روزانه دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 11
22695 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 9
22696 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22697 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22698 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22699 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22700 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22701 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده آپا
22702 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22703 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22704 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22705 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22706 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22707 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22708 روزانه دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22709 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22710 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22711 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22712 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22713 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
22714 روزانه دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22715 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22716 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 4
22717 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22718 روزانه دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل دانشكده علوم مهندسي پرديس دانشكدههاي فني
22719 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی هر دو 9
25226 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شبیه ساز هوشمند آموزشی پژوهشی هر دو 2
25228 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی تولید بازی های رایانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2