دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22567 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران) - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22568 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22569 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22570 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22572 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
22573 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22636 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22637 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22638 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22639 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22640 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22641 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22642 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22643 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22644 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22645 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22646 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22647 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22648 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22649 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22650 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22651 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22652 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22653 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22654 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22655 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22656 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22657 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22658 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22659 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22660 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22788 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
22789 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
22790 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22791 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22792 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22793 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22794 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22795 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22796 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22797 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22798 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22799 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22800 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22801 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22802 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22803 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22804 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22805 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
22806 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
22807 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22808 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22809 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22810 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22811 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22812 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22813 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22814 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22815 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22816 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگلویه و بویر احمد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22817 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22818 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22819 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22821 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22822 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22823 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22824 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22825 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22826 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگلویه و بویر احمد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22827 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22828 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22829 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22830 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22831 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22832 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22833 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22834 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22835 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22836 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22837 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22838 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22839 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22840 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22841 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22842 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22843 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22844 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22845 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22846 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22847 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
22848 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22849 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22851 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22852 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22853 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22854 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22855 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22856 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22857 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22858 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22859 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22860 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22861 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22862 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22863 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22864 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22865 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22867 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22868 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22869 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22870 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22871 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22872 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22873 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22875 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان و بلوچستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22876 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22877 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22878 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22879 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22880 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22888 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22889 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22890 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22891 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22892 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22893 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22894 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22895 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22896 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22897 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22898 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22899 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
22900 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 فقط مرد
22901 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10
22902 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10
22903 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10