دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فارس در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22590 روزانه دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12
22632 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22681 روزانه دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 12
22685 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6
22705 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22714 روزانه دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22733 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22745 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22769 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22771 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22778 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22782 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22798 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22809 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22834 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10