دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مازندران در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22687 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5
22734 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22794 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22797 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22802 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22815 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22818 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22832 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22841 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22846 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22851 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22852 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22853 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22857 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22863 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22870 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22876 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22879 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22889 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22893 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22894 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22898 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10