دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22541 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22542 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22543 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22544 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22545 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
22546 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22547 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22548 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22549 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22550 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
22551 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22552 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22553 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22554 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22555 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22556 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22603 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22604 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
22605 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22606 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22607 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
22608 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5
22609 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22610 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22611 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9
22612 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22613 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22614 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9
22615 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22616 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22617 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12
22618 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5
22619 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
22620 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22720 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 10
22721 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4
22722 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
22723 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22724 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22725 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22726 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22727 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5
22728 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5
22729 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 1
22730 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22731 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22732 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6
22733 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22734 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22735 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 10
22736 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4
22737 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22738 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22739 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 7
22740 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22741 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22742 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22743 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22744 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22745 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 1
22746 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22747 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22748 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2
22749 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 1
22750 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3
22751 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
22752 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 1
22753 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22754 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل دانشكده علوم مهندسي پرديس دانشكدههاي فني