دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22560 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22561 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22562 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
22563 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22564 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22565 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22627 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22628 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22629 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22630 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
22631 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22632 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22633 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22634 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو بندرعباس
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22763 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22764 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22765 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 3
22766 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22767 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 15
22768 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22769 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22770 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22771 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22772 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22773 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22774 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22775 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22776 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22777 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 8
22778 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22779 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22780 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22781 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22782 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه