دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22577 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22578 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
22579 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13
22580 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9
22581 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
22582 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22583 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5
22584 روزانه دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22585 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل تهران
22586 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 18
22587 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12
22588 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22589 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22590 روزانه دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12
22591 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22592 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13
22593 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 16
22594 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 16
22595 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 21
22596 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22597 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 17
22598 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 18
22599 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13
22600 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22601 روزانه دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10
22602 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
22603 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22604 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
22605 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22606 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22607 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
22608 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5
22609 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22610 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6
22611 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9
22612 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22613 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 3
22614 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9
22615 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22616 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22617 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12
22618 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5
22619 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 7
22620 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22621 مجازی دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22622 مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22623 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22624 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22625 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 25 شرايط در انتهاي دفترچه - آموزش محور - محل تحصيل تهران
22626 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22627 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22628 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22629 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22630 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
22631 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22632 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22633 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22634 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو بندرعباس
22635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 15
22636 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22637 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22638 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22639 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22640 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22641 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22642 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22643 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
22644 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22645 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22646 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22647 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22648 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22649 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22650 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22651 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22652 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22653 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22654 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22655 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22656 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22657 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22658 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22659 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22660 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی هر دو 20
22661 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور فقط زن 30 آموزش محور - فقط زن
22662 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور فقط مرد 30 آموزش محور - فقط مرد
22663 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22664 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22665 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22666 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور