دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گیلان در رشته مهندسی کامپیوتر در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22539 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 16
22555 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22692 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 11
22738 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 2
22758 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22761 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
22774 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22828 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22837 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22844 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22872 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی هر دو 20
22887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی هر دو 10
22903 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان رایانش امن آموزشی پژوهشی هر دو 10
22912 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
22917 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان شبکه های کامپیوتری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور