دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آئرودینامیک در رشته مهندسی هوافضا در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22953 روزانه دانشگاه تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22954 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
22955 روزانه دانشگاه شیراز فارس آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22956 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
22957 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22958 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
22959 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 16
22960 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22961 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 * - شرايط در انتهاي دفترچه
22962 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22963 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
22966 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23008 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
23009 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23010 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
23011 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
23012 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
23013 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
23014 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
23015 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
23031 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23032 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه