دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در جلوبرندگی در رشته مهندسی هوافضا در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22918 روزانه دانشگاه تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22919 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 8
22920 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22921 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22922 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22923 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 16
22924 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22925 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5 * - شرايط در انتهاي دفترچه
22926 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22927 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22980 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22981 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22982 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22983 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22984 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22985 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
22986 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22987 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23027 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23033 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 15 به صورت مشترك با انستيتوي هوانوردي توضيحات در انتهاي دفترچه مسكو (IAM)- روسيه.