دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مهندسی هوافضا در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22918 روزانه دانشگاه تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22930 روزانه دانشگاه تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22938 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22953 روزانه دانشگاه تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22967 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22977 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22980 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22990 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22997 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
23008 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
23016 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
23024 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين