دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مهندسی هوافضا در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22920 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22931 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
22941 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22968 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22982 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22991 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
22999 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23017 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 2