دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران در رشته مهندسی هوافضا در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22921 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22932 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
22942 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22956 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
22969 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22978 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 3
22979 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده علوم و فناوري فضا
22983 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22992 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
23000 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23009 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23018 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده علوم وفناوري فضا
23025 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 3
23026 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده علوم وفناوري فضا
23027 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23032 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه