دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دینامیک پرواز و کنترل در رشته مهندسی هوافضا در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22928 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
22929 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
22930 روزانه دانشگاه تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22931 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
22932 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
22933 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
22934 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13
22935 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22988 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
22989 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 3
22990 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22991 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
22992 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
22993 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
22994 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
23028 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه