دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مهندسی فضایی در رشته مهندسی هوافضا در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22967 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22968 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22969 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22970 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22971 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22972 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
22973 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22974 روزانه پژوهشگاه هوا فضا  تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
23016 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
23017 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23018 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده علوم وفناوري فضا
23020 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23021 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
23022 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
23034 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی هر دو 15