دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ژنتیک و به نژادی گیاهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23351 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23352 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23358 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
23380 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23382 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23386 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
23396 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 3 - علوم و تکنولوژی بذر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23460 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
23470 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 4 - کشاورزی اکولوژیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23482 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
23484 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23498 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
23499 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3