دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شاهد - تهران در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ژنتیک و به نژادی گیاهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23358 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
23386 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 2 - مهندسی زراعت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23409 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
23439 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 3 - علوم و تکنولوژی بذر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23460 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
23470 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 4 - کشاورزی اکولوژیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23482 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
23498 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه