دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در علوم و تکنولوژی بذر در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - علوم و تکنولوژی بذر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23457 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 7
23458 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 6
23459 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 2
23460 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
23461 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 7
23462 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 7
23463 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 6
23464 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 3
23465 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 4
23466 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 8
23467 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 8
23468 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 4
23469 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 1
23470 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
23471 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 2
23472 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 2
23473 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 1
23474 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 8
23475 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 3
23476 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 15