دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - مهندسی زراعت در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - مهندسی زراعت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23398 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23399 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23400 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 8
23401 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23402 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23403 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23404 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23405 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23406 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23407 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 8
23408 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23409 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
23410 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23411 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23412 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23413 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23414 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23415 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23416 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23417 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23418 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 8
23419 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23420 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23421 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 1 واقع در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد محل انجام رساله در پژوهشكده علوم گياهي ميباشد
23422 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23423 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23424 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23425 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23426 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23427 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23428 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23429 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23430 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 3
23431 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23432 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 4
23433 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23434 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 1
23435 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 3
23436 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23437 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 1
23438 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 2
23439 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
23440 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23441 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 4
23442 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23443 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 3
23444 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 2
23445 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 3
23446 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 2
23447 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23448 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 2
23449 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 3
23450 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23451 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23452 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23453 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23454 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23455 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23456 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 20