دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کشاورزی اکولوژیک در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - کشاورزی اکولوژیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23477 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23478 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23479 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
23480 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23481 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
23482 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
23483 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23484 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23485 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
23486 روزانه دانشگاه شیراز فارس کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23487 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23488 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23489 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
23490 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
23491 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
23492 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23493 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
23494 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23495 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
23496 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
23497 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
23498 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
23499 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
23500 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
23501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
23502 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
23503 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
23504 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
23505 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه