دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23583 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23604 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23611 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
23626 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23633 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23653 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23661 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23677 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23690 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
23696 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23709 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23714 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23724 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23729 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23742 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23749 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23759 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23768 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23770 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23773 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23774 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23775 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23776 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه