دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23584 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23586 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23589 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
23612 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23613 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23634 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23638 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23662 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23663 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23667 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
23669 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23682 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23697 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23701 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23716 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23730 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23734 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23751 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23754 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23755 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23762 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2